Офіційний веб-сайт Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України

 

Історія

На вимогу Директиви Міністра оборони України від 14.02.1992 р., на базі медичної служби Київського військового округу було сформовано Управління медичного забезпечення штабу Тилу ЗС України, що надалі (12.09.1992 р.) було перейменовано у Військово-медичне управління штабу Тилу ЗС України. Начальником цього управління призначено полковника медичної служби Георгія Васильовича Циганка (з 06.05.1993 р. генерал-майора медичної служби). Його заступником став полковник медичної служби Л. М. Павловський. З 16.11.1993 р. Військово-медичне управління штабу Тилу ЗС України очолив полковник медичної служби А. Г. Лурін (з 09.06.1994 р. - генерал-майор медичної служби). У травні 1994 р. Військово-медичне управління штабу Тилу ЗС України було переформовано у Центральне військово-медичне управління Тилу ЗС, а з 20.10.1994 р. - у Головне військово-медичне управління (ГВМУ) Генерального штабу (ГШ) ЗС України, до штату якого входило 39 військовослужбовців (генералів - 2,офіцерів - 36, прапорщиків - 1) і 48 працівни-ків ЗС України. З 17.10.1994 р. Центральне, а далі - Головне військово-медичне управління ГШ ЗС України (на посаді головного хірурга) очолив доктор медичних наук, професор, полковник (з 01.12.1994 р. - генерал-майор, із 04.06.1996 р. - генерал-лейтенант) медичної служби В. Я. Білий. Першим заступником начальника ГВМУ (головним терапевтом) було призначено полковни ка (з 03.07.1995 р. - генерал-майора) медичної служби М. М. Вовкодава. У цей самий час (25.10.1994 р.) в апараті Міністра оборони України було сформовано Управління охорони здоров’я військовослужбовців (чисельністю 3 військовослужбовці й 11 працівників ЗС), начальником якого було призначено доктора медичних наук, професора Г. Л. Апанасенка. Відповідно до директиви МО України від 18.07.1998 р., Головне військово-медичне управління ГШ ЗС України було переформовано у Головне військово-медичне управління (ГВМУ) МО України чисельністю 45 військовослужбовців (генералів - 2, офіцерів - 42, прапорщиків - 1) і 45 працівників ЗС України. Наприкінці 2003 р., у зв’язку з посиленням цивільного контролю за діяльністю ЗС України, Головне військово-медичне управління МО України було перейменовано у Департамент охорони здоров’я (ДОЗ) МО України, а його керівником (директором) було призначено В. Д. Юрченка, до цього першого заступника начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва (з 11.12.2003 по 27.04.2006 р.). Першим заступником директора ДОЗ МО України (після звільнення зі служби генерал-майора М. М. Вовкодава 11.08.2004 р.) став О. С. Кухленко (з 22.12.2004 р.), а після його звільнення (з 28.04.2005 по 21.08.2007 р.) - В. П. Печиборщ. Заступником директора – Головним державним санітарним лікарем МО України (з 22.12.2004 р.) - був призначений В. А. Баркевич.  У червні 2006 р. директором ДОЗ МО України було призначено начальника ВМЦ ПС ЗС України генерал-майора медичної служби П. С. Мельника. Після звільнення з державної служби П. С. Мельника директором ДОЗ МО України призначено П. С. Сироту (Наказ МО України № 3 від 10.01.2009 р.). Крім того, Директивою МО України від 29.12.2008 р. одночасно з функціонуванням ДОЗ МО України вводиться новий структурний підрозділ - Військово-медичне управління (ВМУ) МО України, чисельністю 10 військовослужбовціві 33 працівники ЗС України. Усі заклади охорони здоров’я, безпосередньо підпорядковані ДОЗ, переходять у підпорядкування ВМУ МО України. 4 червня 2009 р. Директивою МО України від 26.05.2009 р. формується третій вищий орган управління медичною службою - Головне військово-медичне управління (ГВМУ) ЗС України, до штату якого входило 69 військово-службовців і 67 працівників ЗС України. У червні 2009 р. було здійснено прийом-передачу закладів і підрозділів охорони здоров’я ЗС України від ВМУ МО України до ГВМУ ЗС України. Наказом МО України № 435 від 31.08.2009 р. до центрального апарату МО України включено новий вищий орган управління медичною службою - Військово-медичний департамент (ВМД) МО України чисельністю 10 військовослужбовців і 55 працівників із його дислокацією на фондах військового містечка № 63. У грудні 2009 р. заклади і підрозділи охорони здоров’я безпосереднього підпорядкування від ГВМУ ЗС переходять до ВМД МО України, що визначається його правонаступником Наказом МО України № 522 від 15.10.2009 р. тимчасове виконання обов’язків директора ВМД МО України було покладено на полковника медичної служби С. О. Петрука, який обіймав посаду начальника ВМКЦ Західного регіону (м. Львів), а з 05.01.2010 р. Наказом МО України № 2 він призначений на посаду директора ВМД МО України - начальника медичної служби ЗС України. Згодом усі паралельні вищі органи управління медичною службою розформовують: 30.11.2009 р. - ДОЗ МО і ВМУ МО, а 26.02.2010 р. - ГВМУ ЗС України. Заступником директора ВМД МО України було призначено В. О. Жаховського. Проте невдовзі полковник медичної служби С. О. Петрук залишив посаду директора ВМД МО України - начальника медичної служби ЗС України і, згідно з Наказом МО України № 372 від 29.04.2010 р., переводиться на посаду начальника ВМКЦ Центрального регіону (м. Вінниця). Тимчасове виконання обов’язків директора ВМД МО України покладається на заступника директора - В. О. Жаховського. Згодом, відповідно до вимог Наказу МО України № 609 від 19.11.2010 р., для тимчасового виконання обов’язків директора ВМД МО України призначається Р. Х. Камалов – начальник Центральної стоматологічної поліклініки МО України. Посаду директора ВМД МО України - Головного державного санітарного лікаря МО України - він обіймає з 13.09.2011 р. (Наказ МО України № 286). На початку 2011 р. у ГШ ЗС України створено ще один вищий орган управління медичною службою - Центральне військово-медичне управління (ЦВМУ) ЗС України. Його керівником призначено полковника медичної служби В. Б. Андронатія. 27.03.2012 р. до тимчасового виконання обов’язків директора ВМД МО України приступив Г. C. Рожков, який 26.04.2012 р. був переведений на іншу посаду. А тимчасове виконання обов’язків директора ВМД МО України було покладено на заступника директора - В. О. Жаховського. 26.12.2013 директором ВМД МО України призначено полковника медичної служби Андронатія Віталія Борисовича. Наказом Міністра оборони України від 12 лютого 2015 року № 85 директором Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України призначено Андрія В'ячеславовича Вербу. 23 серпня 2015 року Указом Президента України № 495/2015 Андрію В'ячеславовичу Вербі було присвоєне звання генерал-майора медичної служби. Андрій В'ячеславович Верба — генерал-майор медичної служби, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України і на теперішній час очолює Військово-медичний департамент МО України


Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, генерал-майор медичної служби Верба А.В.

Довідково

17.01.17 Інформація щодо медичного майна, яке отримане в якості міжнародної гуманітарної допомоги від інших країн

17.11.16 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2016 № 784

17.11.16 Сумка укладка медична (СУМ-1): технічні умови

27.10.16 Нормативно-правова база з ОМЗ ЗС України розроблена з урахуванням стандартів НАТО

Відео

 

 

 

 

Copyright © 2012 Все права защищены